Dotare

        De la înfiinţare, dotarea societăţii a reprezentat o preocupare a echipei de management.

        Pornind practic de la zero, societatea beneficiază astăzi de o reţea performantă de calculatoare performante, toate cu sisteme de operare şi de editare Office licenţiate.

        Proiectarea se realizează exclusiv asistată de calculator, cu ajutorul programelor licenţiate Civil 3D şi ARD, care permit o proiectare dinamică a infrastructurii rutiere, numai în acest fel putând asigura realizarea în condiţii de calitate şi la termen a proiectelor contractate. Specialiştii noştri beneficiază de instruire periodică în folosirea acestor programe.

        Pe lângă dotarea, în ceea ce priveşte hardware-le şi software-le, echipa de proiectare pune accent deosebit pe culegerea datelor de pe teren, prin care, pe lângă studiile de teren specializate se realizează şi o filmare a traseului studiat, respectiv trecerea în agendă a detaliilor pentru fiecare proiect.

        Studiile de teren specializate, reprezentând măsurători topografice în sistem STEREO ’70, studii geotehnice respectiv hidrologice, sunt realizate prin subcontractare cu firme specializate autorizate.

        Laboratorul geotehnic este asigurat printr-un acord multianual cu laboratorul autorizat S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc.

        Pentru a răspunde solicitărilor legate de expertizarea drumurilor şi podurilor, societatea colaborează cu experţi atestaţi MLPAT în domeniu.

        În cazul elaborării studiilor de fezabilitate, analiza cost-beneficiu este elaborată de specialişti în domeniul economic, cadre didactice în cadrul Universităţii tehnice din Timişoara.

        Consultanţa privind depunerea cererilor de finanţare şi managementul proiectelor pe parcursul derulării achiziţiilor publice şi a execuţiei lucrărilor este asigurată de parteneri experţi în achiziţii publice.