Domeniu de activitate

- Proiectare de drumuri nationale, judetene, comunale, vicinale, de exploatare agricola si forestiere, strazi inclusiv semnalizare rutiera;
- Proiectare poduri;
- Pregatire documentatii de atribuire
- Servicii de consultanta în domeniu

Citește

Portofoliu

În cei 13 ani de activitate, am reuşit să devenim cunoscuţi şi apreciaţi ca parteneri serioşi şi competenţi în domeniul proiectării de infrastructură rutieră, având un portofoliu de 180 proiecte elaborate. Lungimea drumurilor proiectate este de cca. 680 km.

Citește

Dotare

De la înfiinţare, dotarea societăţii a reprezentat o preocupare a echipei de management.
Pornind practic de la zero, societatea beneficiază astăzi de o reţea performantă de calculatoare performante, toate cu sisteme de operare şi de editare Office licenţiate.

Citește

S.C. DRUMPROIECT S.R.L. este o societate românească cu capital integral privat, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, înfiinţată în anul 2002, obiectul de activitate fiind proiectare şi consultanţă în domeniul infrastructurii de drumuri şi poduri, pentru lucrări noi, de întreţinere şi reparaţii, lucrări topografice şi geotehnice aferente infrastructurii, elaborare documentaţii tehnice în acest domeniu.

În decursul acestor ani, am oferit servicii la un nivel profesional, pornind de la cerinţele beneficiarului definite prin tema de proiectare, analizând soluţiile posibile, respectând legislaţia şi reglementările tehnice în vigoare, respectiv folosind metode moderne de proiectare asistată de calculator, folosind software specifice autorizate.

Totodată, calitatea documentaţiilor elaborate este asigurată şi de pregătirea şi experienţa profesională amplă a specialiştilor din cadrul societăţii.