Portofoliu

În cei 13 ani de activitate, am reuşit să devenim cunoscuţi şi apreciaţi ca parteneri serioşi şi competenţi în domeniul proiectării de infrastructură rutieră, având un portofoliu de 180 proiecte elaborate. Lungimea drumurilor proiectate este de cca. 680 km. Am elaborat peste 10 proiecte mari, cu finanţare europeană în cadrul programelor de finanţare:

 1. Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 POR, Axa prioritara 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”;
 2. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – F.E.A.D.R.
 3. măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale;
  măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, Submăsura 322d – Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii in anul 2010;
  măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;
  măsura 41-125L – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;
  măsura 41-322L – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale;

 4. Programul SAPARD.

Proiecte mai importante: