Acreditări

Urmare a preocupării constante a societăţii noastre de a oferi clienţilor, servicii de calitate, ne mândrim cu faptul că Sistemul de Management al Calităţii şi Mediului este aplicat în societatea noastră conform standardelor:


ISO 9001:2008 (Certificat nr. 4359)ISO 14001:2004 (Certificat nr. 848)

 

 • DechairsDeckchairs
  ISO 9001:2008 (Certificat nr. 4359)
 • DechairsDeckchairs
  ISO 9001:2008 (Certificat nr. 4359)
 • DechairsDeckchairs
  ISO 14001:2004 (Certificat nr. 848)
 • DechairsDeckchairs
  ISO 14001:2004 (Certificat nr. 848)

 

 

 

 

 

 


Politica S.C. DRUMPROIECT S.R.L. este de a stabili şi transpune în fapt obiectivele strategice, în concordanţă cu misiunea, viziunea şi valorile organizaţiei, având orientarea spre cerinţele şi aşteptările prezente şi viitoare ale beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate, pentru obţinerea unui succes durabil al organizaţiei într-un mediu concurenţial, printr-o abordare bazată pe îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat implementat.

Alte atestări, certificate şi diplome:

- Diplome – TOPUL FIRMELOR – Camera de Comerţ şi Industrie Covasna

 • DechairsDeckchairs
  - Diplome – TOPUL FIRMELOR – Camera de Comerţ şi Industrie Covasna
 • DechairsDeckchairs
  - Diplome – TOPUL FIRMELOR – Camera de Comerţ şi Industrie Covasna
 • DechairsDeckchairs
  - Diplome – TOPUL FIRMELOR – Camera de Comerţ şi Industrie Covasna

 

 • DechairsDeckchairs
  - Diplome – TOPUL FIRMELOR – Camera de Comerţ şi Industrie Covasna

Diploma de excelenţă A.P.D.P.

 • DechairsDeckchairs
  Diploma de excelenţă A.P.D.P.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat de membru A.P.D.P. nr. 26 din 20.01.2006.

 • DechairsDeckchairs
  Certificat de membru A.P.D.P. nr. 26 din 20.01.2006.

Certificat de atestare pentru proiectare drumuri forestiere nr. 20 din 23.11.2009.

 • DechairsDeckchairs
  Certificat de atestare pentru proiectare drumuri forestiere nr. 20 din 23.11.2009.